Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

Zielone balkony, zaawansowane technologie dzięki, którym budynek sam dostraja się do panujących warunków atmosferycznych to tylko niektóre z rozwiązań składających się na ten nowoczesny, proekologiczny budynek.

Od czasu rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na tzw. Ratusz Marszałkowski w Krakowie minęły ponad trzy lata. Tyle bowiem trwały prace nad tym skomplikowanym projektem. Już dziś jednak wiadomo, że trud włożony w przygotowanie inwestycji się opłacił.

Zgodnie bowiem z założeniem inwestora obiekty już na etapie planowania poddawane zostały wielokryterialnej ocenie ekologicznej BREEAM, która zakończyła się przyznaniem budynkom certyfikatu na poziomie Excellent. Co to oznacza? – W Krakowie będziemy mieli pierwszy w Polsce, w pełni ekologiczny i certyfikowany zespół obiektów publicznych, co istotnie obniży koszty jego użytkowania – podkreślają architekci.

Niebawem ma zostać ogłoszony przetarg na realizację projektu. Wówczas też okaże się kto podejmie się budowy tego bezprecedensowego w skali kraju budynku, za którym stoi konsorcjum biur: Horizone Studio Darasz Kisielewski Strzeński (liderzy konsorcjum, autorzy projektu budynków A i B oraz zagospodarowania terenu) i Maleccy Biuro Projektowe (autorzy projektu budynku C).

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie wentylacji, ogrzewania i schładzania budynku, a także wprowadzeniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem oraz pracą budynku a także licznym, innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym (jak kształtowanie bryły, akustyka, materiały i zagospodarowanie terenu) nowoczesny kompleks zużywał będzie o ponad 30 proc. mniej energii w porównaniu do obiektów zaprojektowanych w tradycyjny sposób. Dzięki temu obiekty będą w pełni przyjazne zarówno pracującym w nich ludziom jak i odwiedzającym je interesariuszom.

– Dla nas jako projektantów, najistotniejsza jest wiadomość, że tak wysoki poziom rozwiązań proekologicznych został osiągnięty bez konieczności wprowadzania w projekcie większych zmian w stosunku do koncepcji konkursowej opracowanej w październiku 2013 r. Oznacza to, że od samego początku nasze założenia wobec energooszczędności, ekologiczności i jakości rozwiązań architektonicznych były prawidłowe – podkreśla Bartłomiej Kisielewski, partner w Horizone Studio.

Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

Pierwszy w Polsce ekologiczny urząd powstanie w Krakowie

To bardzo istotne bowiem to właśnie uporządkowany urbanistycznie zamysł projektu oraz oszczędna w detal, prosta i przemyślana architektura, docenione zostały w konkursie. Dzięki niej budynki, które staną tuż przy Rondzie Grzegórzeckim mają w założeniu wpłynąć istotnie na poprawę jakości przestrzeni w tym miejscu.

Zagospodarowanie terenu na przedpolu budynków wzdłuż al. Powstania Warszawskiego zostało również w pełni powiązane z projektem placemakingowymi Superścieżka, który zakłada spójne zagospodarowanie terenu między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim. Place i przestrzenie między budynkami wypełnią się miejscami siedzącymi oraz zieleńcami, a trakty wykończone będą z jasnych płyt granitowych redukując tzw. „heat island efect”. Dodatkowo zwiększyć ma ilość odbitego światła dziennego, wpadającego do wnętrz holi na parterze.

Istotnym elementem kompleksu będzie również przeszklone, aż trzykondygnacyjne atrium budynku od strony ronda, wpuszczające dużą ilość naturalnego światła dziennego o każdej porze dnia. Przed przegrzewaniem chroniło je będzie wyniesienie obiektu od południa.

Dachy budynków zaplanowano jako powierzchnie zielone i tarasy z roślinnością niewymagającą intensywnej pielęgnacji i podlewania – przy czym zielone dachy dodatkowo pozwolą na retencjonowanie części wód deszczowych. Woda opadowa byłby także gromadzona w podziemnym zbiorniku w rejonie placu, służąc następnie do podlewania.

W pierwszym etapie zespół obiektów Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano jako układ trzech budynków. Dwa z nich zajmą pomieszczenia urzędu a trzeci pomieści funkcje konferencyjne oraz usługowo zlokalizowane w przyziemiu oraz przedszkole na najwyższej kondygnacji.

Biblioteka w Rumi jest najpiękniejsza na świecie

Biblioteka w Rumi jest najpiękniejsza na świecie

Meso czyli miejsce. Miejsce w korytarzu od DOKI

Meso czyli miejsce. Miejsce w korytarzu od DOKI