Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

Zakończył się już nabór do Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, gdzie oprócz przypomnienia historycznej wystawy z 1969 roku, będzie można także zobaczyć znaki graficzne powstałe w latach 2000-2015.

foto-2
Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych. Warszawa, maj 1969 rok. fot. CAF, J. Muszyński

Pierwsza część wystawy, będzie poświęcona kultowym już znakom pokazywanym wcześniej na Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych w 1969 roku. Wówczas pokazano 335 prac takich artystów jak  Stefan Bernaciński, Ryszard Bojar, Jerzy Cherka, Roman Duszek, Jan Hollender, Jarosław Jasiński, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon Urbański, Tytus Walczak, Franciszek Winiarski. Właśnie dlatego, w drugiej części wystawy zostanie zaprezentowanych 335 znaków, zaprojektowanych w ciągu ostatnich 15 lat.

Ideą wystawy jest stworzenie wydarzenia mogącego prezentować najlepsze polskie projekty poza granicami kraju, analiza rozwoju dziedzin projektowych w kontekście zmian historycznych, ekonomicznych i społecznych, zapoznanie się z historią polskiego znaku i przybliżenie sylwetek projektantów. Ale także przybliżenie spostrzeżeń osób uznanych za autorytety w dziedzinie znaków graficznych, projektantów, wykładowców oraz wymiana poglądów z osobami spoza środowiska grafików.

Wystawy odbędą się w Gdyni (04.09 – 23.10.2015) w Centrum Designu, w Warszawie (13.11 – 31.12.2015) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz we Wrocławskiej Galerii Dizajnu BWA (marzec – kwiecień 2016).

foto-3
Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych. Warszawa, maj 1969 rok. fot. CAF, J. Muszyński

W projekcie bierze udział Karol Śliwka, który zaprojektował logo wystawy z 1969 roku, wykorzystane także w Drugiej Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych.

Źródło: http://owzg.pl/

Street art'owe Centrum Kultury w Bobowej

Street art’owe Centrum Kultury w Bobowej