Cricoteka – z elektrowni do muzeum

Cricoteka - z elektrowni do muzeum

Stara Elektrownia Podgórska przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie przeszła gruntowną rewitalizację. Od 2014 roku Cricoteka jest wielofunkcyjną instytucją kultury i siedzibą Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Za projekt odpowiedzialni byli: Stanisław Denko z pracowni Wizja oraz Piotr Nawara i Agnieszka Szultk z pracowni nsMoonStudio, którzy wspólnie działają w IQ2 Konsorcjum.

cricoteka2

Muzeum Tadeusza Kantora, które jest flagową instytucją działającą w Cricotece na początku był Ośrodkiem Teatru Cricot 2 złożonym przez samego Tadeusza Kantora. Było to i do dzisiaj jest, żywe archiwum twórczości teatralnej artysty, który chciał aby jego idea, zachowała się w wyobraźni ludzi a nie w martwym systemie bibliotekarskim. Kantor pozostawił po sobie ogromnie dużo dzieł i zbiorów własnych. Nowy budynek Cricoteki powstał głównie po to, żeby można było stworzyć kompletną wystawę dzieł artysty.

Nowoczesne centrum wystawiennicze pozwoliło na wystawianie dzieł artysty, zarówno na wystawach stałych, jak i tych przyjezdnych z innych muzeów, które posiadają w swoich zbiorach dzieła Kantora. Nie zamyka jednak swoich powierzchni dla innych artystów. Chętnie wystawiane są także dzieła innych, młodych artystów, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

cricoteka1

Centrum teatralno – konferencyjne jest otwarte na wystawianie gościnnych spektakli ale także warsztatów. Prowadzi szeroki zakres działań, mających na celu głębsze poznanie twórczości Kantora, poznanie jego historii, jego dzieł. Przystosowana jest do prowadzenia staży i praktyk dla osób z kraju i zagranicy jak i prowadzonych przez osoby z kraju i zagranicy. Przygotowują one do organizacji wydarzeń artystycznych, głównie w przestrzeni otwartej. Chcą wystawiać sztuki młodych artystów, dla których Tadeusz Kantor jest inspiracją.

cricoteka3

Nowoczesny ośrodek dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej, dzięki nowej siedzibie, mógł powiększyć zbiory archiwalne o materiały dotyczące najważniejszych zjawisk w XX wiecznej sztuce, które są bliskie Kantorowi, ale także bieżące archiwizowanie wydarzeń aktualnych. Dzieła historyczne, mogły zostać wzbogacone o kontekst z czasów, w których powstawały. Brakowało także wcześniej zbiorów i twórczości teatrów i grup artystycznych, które współpracowały z Tadeuszem Kantorem. Dzięki temu, twórczość artysty będzie mogła zostać lepiej zrozumiana. Zbiory mogły zostać skomputeryzowane i udostępnione, dzięki czemu, może mieć do nich dostęp każdy, kto ma na to ochotę.
[related_posts_by_tax]
Renowacja Cricototeki pozwoliła na spełnienie woli artysty i ożywienie działalności ale także jej przetrwanie w żywej formie, czego najbardziej pragnął Tadeusz Kantor.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich

Rajmund Teofil Hałas

3 x 3 = 9 – Rajmund Teofil Hałas